آقای محمود نجاتیان در تبریز در حال نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه لیزر 8 متری 8 کیلو وات ساخت شرکت جی ویک (Gweike).

آقای محمود نجاتیان مدیر عامل شرکت فن آوران کیان با بیش از 30 سال تجربه علمی و عملی در زمینه دستگاه های خطوط فلزکاری.

آقای محمود نجاتیان در تبریز در حال نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه لیزر

آقای محمود نجاتیان در تبریز در حال نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه لیزر