آقای محمود نجاتیان در حال بازدید از شرکت ترانسفورماتور.

آقای محمود نجاتیان مهندس کنترل سیستم و برق از انگلستان با توجه به سابقه طولانی در صنعت برق و ماشین آلات خطوط فلزکاری مشاوری با تجربه و موفق در زمینه انتخاب ماشین آلات مناسب و برتر برای خطوط فلز کاری می‌باشد.

آقای محمود نجاتیان در حال بازدید از شرکت ترانسفورماتور

آقای محمود نجاتیان در حال بازدید از شرکت ترانسفورماتور

آقای محمود نجاتیان در حال بازدید از شرکت ترانسفورماتور

آقای محمود نجاتیان در حال بازدید از شرکت ترانسفورماتور