جوش لیزر از اشعه های  متمرکز لیزر به عنوان منبع حرارت برای اتصال یا ادغام قطعات به یکدیگر استفاده میکند. انتقال این گرمای متمرکز یا همان جوش لیزر با سرعت بالا اتصال بسیار محکمی بین قطعات فلزی ایجاد مینماید.  کاربرد جوش لیزر از دیرباز در صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار گرفته که باعث افزایش تولید و کاهش هزینه ها نیز گردیده است. جوش لیزر در صنایع مختلفی از قبیل طلا و زیور آلات ، صنایع پزشکی، تابلو سازی، لوازم خانگی ، هوا ساز ها ، خودروسازی، صنایع هواپیمایی ، قطار و… کاربرد بسزایی دارد. به طور کلی تمام فلزاتی که ظرفیت انتقال حرارت زیادی دارند را می توان جوش لیزر داد.

تصویری از دستگاه جوش لیزر

تصویری از دستگاه جوش لیزر

تصویری از دستگاه جوش لیزر

تصویری از دستگاه جوش لیزر

برتری های جوش لیزر:

* سرعت جوش با لیزر چندین برابر جوشهای غیر لیزر میباشد.

* نفوذ به عمق فلز در پهنای بسیار کم .

* حداقل آسیب رسانی به فلز و انتقال حرارت .

* مناسب برای جوش طیف وسیعی از مواد با ضخامت های مختلف .

*عدم نیاز به جوشکاری در طرف مقابل قطعه .

*دقت و کیفیت بالای جوش .

*جوش فلزات غیر همجنس .

* جوشکاری قطعات بسیار کوچک و ظریف .

* حد اقل آلودگی برای انسان و محیط زیست.